Termeni și condiții

Definiţii 

În contextul acestor termeni şi condiţii, următoarele cuvinte vor avea următoarele înţelesuri: „Crimestoppers” înseamnă Crimestoppers Trust, o organizaţie caritabilă înregistrată, cu sediul social la Crimestoppers Trust, 10 Queen Street Place, London, EC4R 1BE. „Site-ul web” se referă la orice site web deţinut sau controlat de Crimestoppers, de pe care s-a creat un link către aceşti termeni şi condiţii. „Materialul” se referă la toate informaţiile, datele, textele, imaginile, link-urile sau codul computerului publicate pe, conţinute sau disponibile pe site-ul web. „Utilizator” se referă la individul, firma, compania sau organizaţia care accesează acest site web.

Termeni şi condiţii aplicabile

Site-ul web este deţinut de Crimestoppers şi orice utilizare a acestuia (inclusiv înregistrări şi donaţii efectuate prin site-ul web) este supusă acestor termeni şi condiţii. Crimestoppers poate hotărî să modifice sau să revizuiască aceşti termeni şi condiţii, oricând, prin actualizarea textului de pe această pagină.

Utilizarea site-ului web 

Oricine are dreptul să vizualizeze orice părţi ale site-ului web care nu sunt protejate de parolă şi să utilizeze în scopuri proprii informaţiile conţinute, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • Dacă sunt utilizate strict în scopuri informative, dacă sunt copiate în scopuri personale şi nu pentru a fi reproduse pe orice alt site web sau în scop comercial.
  • Orice link-uri create către site-ul web trebuie să fie comunicate către şi aprobate de către Crimestoppers, înainte de a fi create.
  • Nicio parte a site-ului web nu poate fi copiată, stocată pe un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloc oricărei terţe părţi, fără acordul în scris al Crimestoppers.

Drepturi de autor şi mărci înregistrate 

Drepturile de autor asupra materialului sunt deţinute de Crimestoppers sau de către furnizorii de conţinut. Utilizarea neautorizată a Materialului inclusiv reproducerea, stocarea, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul în scris al Crimestoppers sau, atunci când este cazul, fără drepturile de autor aferente, este interzisă. Numele şi logourile Crimestoppers şi toate produsele aferente şi numele de servicii, mărcile de design şi sloganurile sunt nume înregistrate, mărci de serviciu sau mărci înregistrate ale Crimestoppers şi nu pot fi utilizate fără acordul în prealabil al Crimestoppers (fie că oricare dintre cele menţionate mai sus este înregistrată sau nu). Toate operaţiunile legate de bazele de date atrag drepturile bazelor de date.

Precizări legale

Site-ul web este menit doar să ofere informaţii generale şi, prin urmare, nu trebuie considerat substitut al consultanţei în orice situaţie specifică. Utilizatorii trebuie să solicite consultanţă adecvată înainte de a lua sau de a se abţine de la a lua orice măsură pe baza informaţiilor de pe acest site web. Atât cât este permis de lege, Crimestoppers nu îşi asumă nicio răspundere, faţă de nicio persoană, referitor la utilizarea acestor informaţii. În timp ce Crimestoppers a luat toate măsurile necesare în momentul populării acestui site, nici site-ul nici contribuabilii săi nu pot fi consideraţi responsabili pentru orice acţiune (sau lipsă a acesteia) întreprinsă de orice persoană sau organizaţie, indiferent de locaţia sediului, ca rezultat, direct sau indirect, al informaţiilor conţinute sau accesate prin acest site web.

Public ţintă 

Site-ul este menit pentru utilizarea de către rezidenţii în UK şi doar referitor la activităţile lor în UK. Crimestoppers nu afirmă sau nu garantează că informaţiile ce pot fi accesate prin site sunt precise, complete sau corecte. Informaţiile furnizate pe acest site web nu au fost scrise pentru a îndeplini cerinţele individuale şi este responsabilitatea dvs. să vă informaţi singuri înainte de a utiliza informaţiile în orice mod şi în orice scop.

Garanţii şi asigurări

Utilizatorul declară către Crimestoppers că nu va utiliza site-ul web, materialul sau orice parte a acestuia în orice scop contrar legilor sau reglementărilor aplicabile sau într-un mod care va încălca drepturile de autor, mărcile înregistrate, mărcile de servicii sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale terţelor părţi sau care va încălca confidenţialitatea, publicitatea sau orice alte drepturi personale ale altor persoane sau într-un mod defăimător, obscen, ameninţător, abuziv sau plin de ură. Utilizatorul va garanta că Crimestoppers şi angajaţii şi agenţii săi nu vor fi consideraţi responsabili sau răspunzători pentru pierderi, pagube şi cheltuieli inclusiv, fără a se limita la, comisioane juridice şi costuri produse sau susţinute ca rezultat al plângerilor făcute sau litigiilor depuse contra Crimestoppers şi angajaţilor şi agenţilor săi, ca rezultat al utilizării de către Utilizator a site-ului web, a materialului sau a oricărei părţi a acestuia, în orice scop, în temeiul legii.

Limitarea răspunderii 

Crimestoppers neagă orice garanţii şi condiţii referitoare la material şi la orice bunuri şi servicii furnizate în legătură cu site-ul web, exprese sau implicite sau statutare (inclusiv toate garanţiile şi condiţiile implicite ale vandabilităţii şi corespondenţei unui anumit scop). Crimestoppers nu va fi considerată, în niciun caz, responsabilă de daune indirecte, punitive, speciale, accidentale sau secundare, chiar dacă Crimestoppers a fost avertizată de probabilitatea daunelor inclusiv, fără limitare la, daune pentru pierderea utilizării, a datelor sau profiturilor cauzată de sau în conexiune cu utilizarea sau performanţa site-ului web, întreruperi sau întârzieri ale site-ului web, furnizarea sau nefurnizarea de servicii sau pentru orice alte informaţii, materiale, bunuri şi servicii, obţinute prin intermediul site-ului web sau care sunt rezultat al utilizării site-ului web, fie că se bazează pe contract, prejudiciu sau în temeiul legii.

Site-uri web ale terţelor părţi 

Site-ul web conţine link-uri către site-uri web operate de părţi diferite de Crimestoppers. Aceste link-uri sunt furnizate doar în ajutorul Utilizatorului. Crimestoppers nu controlează aceste site-uri web şi nu este responsabilă de conţinutul acestora. Faptul că Crimestoppers include link-uri la aceste site-uri web nu implică nicio susţinere a materialului de pe aceste site-uri sau asocierea cu operatorii lor. Utilizatorul este singurul responsabil pentru evaluarea preciziei şi caracterului complet al informaţiilor conţinute pe site-urile web ale terţelor părţi şi a valorii şi integrităţii bunurilor şi serviciilor oferite de aceste site-uri web.

Politică de confidenţialitate 

Politica noastră de confidenţialitate completă poate fi citită aici.

Viruşi 

În timp ce Crimestoppers ia toate măsurile rezonabile pentru a exclude viruşii de pe site-ul web, nu poate garanta această excludere şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de descărcarea de viruşi. Prin urmare, vă recomandăm să luaţi toate măsurile adecvate înainte de a descărca informaţii de pe site-ul web.

Tranzacţii online

Crimestoppers îşi rezervă dreptul de a modifica comisioanele de înregistrare la evenimente şi preţurile oricăror bunuri sau servicii enumerate, fără notificare. Toate înregistrările la evenimente şi comenzile de bunuri sau servicii sunt supuse disponibilităţii şi Crimestoppers îşi rezervă dreptul de a refuza să accepte orice înregistrare şi de a refuza să furnizeze orice bunuri sau servicii oricărui individ.

Criptare 

Deşi site-ul web utilizează software de securitate cu criptare în zonele unde sunt acceptate plăţile online, securitatea informaţiilor şi a plăţilor transmise prin internet nu pot fi garantate. Orice pierdere atrasă sau susţinută de orice Utilizator care transmite informaţii prin e-mail sau orice alte link-uri de internet va fi suportată exclusiv de către Utilizator şi aceste pierderi nu vor fi suportate, complet sau parţial de Crimestoppers sau agenţii săi.

Force majeure 

Nu se va considera că Crimestoppers şi-a încălcat obligaţiile de mai sus şi nici nu va fi responsabilă faţă de Utilizator pentru orice pierderi sau pagube ce pot fi suferite de o altă parte dintr-o cauză aflată în afara controlului său inclusiv, fără limitare la, întâmplări fortuite, incendiu, furtună, inundaţie, fulger, boală, grevă, dispută comercială, act de terorism, orice act sau omisiune a guvernului sau a organismelor de reglementare sau a operatorilor de comunicaţii.

General 

Dacă orice prevederi ale acestor termeni şi condiţii sunt considerate invalide sau imposibil de aplicat, validitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor nu vor fi afectate. Aceşti termeni şi condiţii constituie întregul acord între Crimestoppers şi Utilizator şi anulează orice alte comunicări şi propuneri (anterioare sau contemporane), fie electronice sau în scris, între Utilizator şi Crimestoppers. Dacă Crimestoppers nu îşi exercită sau aplică drepturile în temeiul acestor termeni şi condiţii, nu se va considera o renunţare la aceste drepturi şi nu se va acţiona spre interzicerea exercitării ulterioare sau aplicării acestor drepturi.

Jurisdicţie

Termenii şi condiţiile şi utilizarea de către Utilizator a site-ului web vor fi guvernate de legile Angliei şi Ţării Galilor şi părţile la acest acord se vor supune jurisdicţiei exclusive a tribunalelor engleze în cazul tuturor litigiilor produse de sau legate de site-ul web şi / sau tranzacţiile efectuate pe site-ul web sau de aceşti termeni şi condiţii.

Politică de rambursare 

Rambursările donaţiilor online sunt efectuate la discreţia managementului. Cererile pot fi transmise către Finance, Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG.

Declaraţie de protecţie a datelor

Noi cei de la Crimestoppers suntem dedicaţi protecţiei confidenţialităţii şi anonimităţii dvs. Această declaraţie este acordată în temeiul cerinţelor Legii protecţiei datelor 1998, pentru a informa contactele valoroase în legătură cu operaţiunile care vor reglementa procesarea datelor de către Crimestoppers. Dacă aveţi întrebări în legătură cu această declaraţie, vă rugăm contactaţi Directorul Financiar, la Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey SM6 6BG.

Utilizarea datelor (de către Crimestoppers)

Nu vă vom contacta niciodată prin e-mail dacă nu ne-aţi acordat permisiunea expresă să facem acest lucru. Dacă vă contactăm prin telefon sau scrisoare, nu vă vom mai contacta niciodată dacă ne solicitaţi acest lucru. Este posibil ca Crimestoppers să trimită ocazional actualizări prin e-mail în legătură cu campanii viitoare, iniţiative de colectare de fonduri, evenimente şi provocări şi, de asemenea, rezultatele studiilor sau sondajelor la care aţi participat.

Utilizarea datelor (de către Terţi)

Crimestoppers nu va închiria sau nu va vinde informaţiile dvs. personale altor organizaţii.

Însă, dacă ne-aţi oferit permisiunea să vă contactăm, este posibil să permitem organizaţiilor partenere să vă acceseze unele dintre informaţiile personale, pentru a vă putea contacta sau oferi servicii în numele nostru.  O organizaţie caritabilă poate include, spre exemplu, alte organizaţii caritabile.

Vă putem divulga informaţiile personale terţelor părţi dacă avem datoria de a divulga sau partaja datele dvs. personale pentru a respecta prevederile legale sau pentru a implementa sau aplica termenii de utilizare ai acestui site sau în temeiul altor acorduri; sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Crimestoppers, a donatorilor noştri sau a altor persoane.  Asta include schimbul de informaţii cu alte companii şi organizaţii, în scopul protecţiei contra fraudei.

Blogul Crimestoppers; (www.blog.crimestoppers-uk.org)

Blogul Crimestoppers este un forum pentru discutarea viziunilor şi opiniilor şi nu se pot furniza informaţii despre infracţiuni prin intermediul acestei platforme.