Bardzo rzadko zdarza się, że nie możemy przyjąć zawiadomienia. Naszym nadrzędnym celem jest jednak zapewnienie Ci anonimowości i dlatego nigdy nie przyjmiemy zgłoszenia osoby, którą można zidentyfikować. Identyfikacja jest konieczna w przypadku ofiar przestępstw i te zawsze powinny zgłaszać się na policję.

Czy jesteś ofiarą przestępstwa?

Nie możemy przyjmować zawiadomień od ofiar przestępstw, ponieważ nasza działalność  prowadzona jest z poszanowaniem anonimowości osób, które się do nas zgłaszają. W takiej sytuacji policja nie będzie mogła podjąć żadnych działań, nie znając Twojej tożsamości. Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa natychmiast skontaktuj się z policją pod numerem 101 lub dzwoniąc na linię alarmową 999.

Czy chcesz skontaktować się z policją?

Crimestoppers jest niezależną organizacją charytatywną. Nie jesteśmy częścią organów policyjnych.

Jeśli chcesz w pilnej sprawie skontaktować się z policją, zadzwoń na numer 999. Jeżeli sprawa nie jest pilna, a chcesz porozmawiać z policjantem, zadzwoń na numer 101, który jest dostępny w całej  Wielkiej Brytanii i łączy z najbliższą danemu rejonowi jednostką.

Czy chcesz poinformować o nadużyciach dotyczących świadczeń społecznych?

Jeśli chcesz poinformować o nadużyciach dotyczących świadczeń społecznych, skontaktuj się z National Benefit Fraud Hotline pod numerem 0800 854 440. Infolinia ta jest obsługiwana przez Ministerstwo Pracy, Emerytur i Rent.

Dostajesz e-maile lub telefony służące oszustwu (scam)?

Jeśli dostajesz e-maile lub telefony, które twoim zdaniem, służą oszustwu (scam), możesz to zgłosić na stronie Action Fraud lub zadzwonić na ich numer 0300 123 2040. Jednakże, jeśli znasz kogoś, kto wysyła takie e-maile lub wykonuje takie telefony, możesz tę informację przekazać Crimestoppers.

Czy masz informacje dotyczące wykroczeń drogowych niezwiązanych z jazdą pod wpływem alkoholu?

Nie możemy przyjąć zawiadomienia o następujących wykroczeniach drogowych:

  • przekroczenie szybkości
  • rozmawianie przez telefon podczas jazdy
  • niezapięcie pasów
  • nieostrożna lub niebezpieczna jazda

Za wyżej wymienione wykroczenia policja ściga na podstawie zeznań złożonych przez zaprzysiężonych świadków, w związku z czym zawiadomienia o tych wykroczeniach należy składać bezpośrednio na policji.

Czy chcesz złożyć skargę w związku z zakłócaniem ciszy?

Sprawami związanymi z nadmiernym hałasem w okolicy miejsca zamieszkania zajmują się wyłącznie lokalne władze.

Czy chcesz zawiadomić o porzuconym pojeździe?

Porzuconymi pojazdami zajmują się wyłącznie lokalne władze.

Czy chcesz zawiadomić o wyrzucaniu odpadów w miejscach niedozwolonych?

Jeżeli jest to pojedynczy przypadek, skontaktuj się z lokalnymi władzami. Jednakże, jeśli wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach nosi znamiona zorganizowanego działania lub często się powtarza, możesz anonimowo złożyć u nas zawiadomienie.

Czy masz informacje na temat osób zaginionych?

Możemy wspierać działania policji tylko w sytuacjach, w których zniknięcie danej osoby ma związek z przestępstwem. To oznacza, że przyjmujemy zawiadomienia tylko o tych zaginionych, w sprawie których policja wydała komunikat poszukiwawczy. Jeśli chcesz złożyć zawiadomienie o osobie zaginionej, która nie jest poszukiwana przez policję, skontaktuj się z Missing People dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer 116 000.