Nasza anonimowa linia zgłoszeniowa o numerze 0800 555 111 oraz bezpieczny formularz zgłoszeniowy umożliwiają każdej osobie dysponującej informacjami na temat przestępstwa przekazanie zawiadomienia przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

Co się stanie, jeśli złożę zawiadomienie?

Nasi wykwalifikowani pracownicy obsługują rozmowy telefonicznie i opracowują formularze zgłoszeniowe.  

Po przyjęciu zawiadomienia przygotowują raport uwzględniający wszystkie uzyskane od Ciebie informacje i upewniają się, czy nie zawierają one szczegółów pozwalających na zidentyfikowanie Twojej osoby. Następnie przekazują ten raport odpowiednim organom ścigania.

Jednakże, jeśli przekazane informacje są nierzetelne i mają służyć nieuzasadnionemu zarzuceniu komuś przestępstwa, nasi pracownicy podejmą współpracę z organami ścigania, aby zidentyfikować źródło tych informacji.

Gdzie jest przekazywane moje zawiadomienie?

Twoje anonimowe zawiadomienie jest przekazywane odnośnym władzom, które są uprawnione do prowadzenia czynności śledczych, aresztowania i przedstawiania zarzutów osobom podejrzanym w celu postawienia ich przed sądem. Może to być miejscowa jednostka policyjna, Brytyjska Straż Graniczna (UK Border Agency) lub Królewski Urząd Dochodów i Ceł (HM Revenue & Customs).

Po jakim czasie od chwili złożenia przeze mnie zawiadomienia zostaną podjęte kroki prawne?

Cały proces jest kilkuetapowy. Po otrzymaniu raportu policja zapewne będzie musiała:

  • dokładnie przeanalizować uzyskane informacje, aby wybrać najodpowiedniejszą metodę działania
  • upewnić się, że informacje są rzetelne i nie służą nieuzasadnionemu zarzuceniu komuś przestępstwa
  • skorzystać z innych informacji, które potwierdzą informacje uzyskane od nas

Dlaczego po moim kontakcie z Crimestoppers nic się nie dzieje?

Nie mamy wpływu na to, kiedy policja podejmie działania w sprawie twojego zawiadomienia.  Zwłoka może wynikać z wielu powodów:

  • zawiadomienie może stanowić część większego dochodzenia, w sprawie którego działania zostaną podjęte później
  • zawiadomienie zostanie zachowane w aktach, co w późniejszym terminie pomoże rozwiązać sprawę
  • przed podjęciem działań konieczne jest zgromadzenie dodatkowych informacji

Zatem, nawet jeśli problem nie został szybko rozwiązany, nie oznacza to, że przekazane przez ciebie informacje nie są przydatne.