Login na potrzeby dwustronnej komunikacji w portalu Crimestoppers

W przypadku przekazania informacji drogą elektroniczną i utworzenia danych dotyczących loginu przed kliknięciem „submit” („wyślij”) należy wprowadzić wszystkie cztery elementy dotyczące bezpieczeństwa.

Jeżeli dwustronna komunikacja rozpoczęła się, zanim udostępniono opcję utworzenia unikalnego hasła, wprowadź utworzone przez siebie trzy elementy.

Problem z zalogowaniem się?

Jeżeli nie możesz się zalogować:

  • Sprawdź, czy wszystkie dane bezpieczeństwa zostały przez Ciebie wprowadzone poprawnie.
  • W przypadku braku pytań o przekazane przez Ciebie informacje nie będziesz się w stanie zalogować.