Nasze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

Crimestoppers Trust (“Crimestoppers) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną i firmą ograniczoną gwarancjami. Z pełnym zaangażowaniem chronimy prywatność  i anonimowość każdego, kto kontaktuje się z nami, by przekazać informacje o przestępstwie.

Niniejsze oświadczenie powstało w zgodzie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku i ma na celu poinformowanie osób, których informacje przetwarzamy, o zasadach na jakich to przetwarzanie się odbywa. Korzystając z  naszej witryny internetowej lub przekazując nam informacje na temat swoich danych osobowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych informacji w ten sposób.

Jeżeli masz pytania odnośnie do niniejszego oświadczenia prosimy o skontaktowanie się z Dyrektorem Finansowym w Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey SM6 6BG.

Jak zbieramy informacje? 

Poprosimy o Twoje dane osobowe, kiedy:

(i)           zapytasz o prowadzone przez nas działania;

(ii)         zarejestrujesz się na naszej witrynie internetowej; 

(iii)       zapiszesz się na nasz e-newsletter;  

(iv)        wesprzesz nas finansowo; lub  

(v)          w inny sposób przekażesz nam swoje dane osobowe.   

Informacje na Twój temat możemy również otrzymać od osób trzecich, na przykład od znajomego, który chce poinformować Cię o naszej stronie.

Jakiego rodzaju informacje zbieramy? 

Informacje na Twój temat mogą obejmować imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu i szczegóły dotyczące karty kredytowej/debetowej.

Z założenia wypełnienie naszego Anonimowego Formularza Online jest anonimowe i do wypełnienia któregokolwiek z nich nie jest potrzebne podanie nazwiska. Podejmujemy również inne kroki mające na celu, tu gdzie jest to możliwe, zapewnienie, że w trakcie wypełniania przez Ciebie tych formularzy nie zbieramy ani nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Nie podejmujemy prób służących sprawdzeniu lub śledzeniu personalnych danych osoby wypełniającej formularze. W każdym z wymienionych formularzy możesz przekazać nam informacje dotyczące przestępcy, potencjalnego przestępcy, ofiary lub innej osoby, a informacje ich dotyczące mogą być przetwarzane w celu zapobieżenia przestępstwu lub jego wykrycia, aresztowania lub ścigania przestępców, albo też w innych celach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku.

Jak wykorzystujemy te informacje? 

Twoje dane osobowe mogą nam być potrzebne z różnych powodów, szczególnie zaś:

(i)     Możemy z nich korzystać, by udostępnić Ci usługi, produkty lub informacje, o które prosiłaś/eś, do celów administracyjnych lub by inaczej wspierać naszą działalność charytatywną.        

(ii)   Czasem za pośrednictwem poczty elektronicznej możemy Ci wysłać informację na temat nadchodzących kampanii, inicjatyw mających na celu zbieranie funduszy, wydarzeń i wyzwań jak również wyników ankiet i sondaży, w których brałaś/eś udział. Zwracamy uwagę, że z otrzymywania tego typu powiadomień można w każdej chwili zrezygnować kontaktując się z naszym Dyrektorem Finansowym w Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG.  

(iii) Jak wskazano powyżej, w celu zapobieżenia przestępstwu lub jego wykrycia, możemy przetwarzać informacje dotyczące przestępców, potencjalnych przestępców, ofiar lub innych osób.

(iv) My oraz firmy należące do naszej grupy możemy udostępniać zebrane przez siebie informacje swoim partnerom biznesowym do ich celów badawczych, w związku z zapobieganiem i/lub wykrywaniem przestępstw, jak również by wspomóc ich w ochronie ich biznesu.  

(v)   W wyżej podanych celach może się również okazać konieczne udostępnienie przez nas Twoich informacji innym członkom naszej grupy, usługodawcom oraz stowarzyszonym organizacjom i przedstawicielom. Możemy również udostępniać podane przez Ciebie informacje innym organizacjom, które wspierają nasze cele i zamierzenia.  

Cookies   

Niniejsza strona korzysta z ‘cookies’ – danych, które są przechowywane na Twoim komputerze. Poniższy rozdział wyjaśnia, jak wykorzystujemy cookies na naszej witrynie. 

Czym są cookies? 

‘Cookie’ jest małym plikiem tekstowym umieszczanym przez daną stronę internetową na twardym dysku urządzenia/komputera, z którego korzysta użytkownik Internetu. Istnieje kilka rodzajów cookies i różnią się one funkcjami oraz zastosowaniami. Na przykład niektóre cookies usprawniają obsługę witryny lub pomagają dopasować nasze usługi do Twoich potrzeb. 

Jakiego rodzaju cookies są używane na naszej stronie?

Do opisania cookies używa się różnorodnej terminologii (wiele stron internetowych i firm stosuje odmienne określenia, co może być mylące). Aby pomóc Ci w zrozumieniu tabeli zamieszczonej poniżej, cookies jakich używamy na naszej stronie, podzieliliśmy na trzy następujące grupy:

Niezbędne pliki cookies. To cookies, które są konieczne do zapewnienia działania naszej witryny.

Cookies związane z wydajnością (często również nazywane analitycznymi). Pozwalają nam na rozpoznanie odwiedzających i określenie ich liczby, a także zbadanie jak poruszają się po naszej stronie w trakcie wizyty. To pomaga nam ulepszyć naszą stronę, na przykład poprzez umożliwienie odwiedzającym łatwego i szybkiego odnalezienia poszukiwanych informacji.

Cookies związane z funkcjonalnością. Te pliki mogą być użyte w celu personalizacji naszej strony specjalnie dla Ciebie. Na przykład przez witanie cię na stronie Twoim imieniem lub zapamiętywanie Twoich preferencji.  

Więcej informacji na temat jednego rodzaju cookies, z jakich korzystamy, a także celów dla których ich używamy, przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj cookie

Cel

Google Analytics

To plik cookie związany z wydajnością, który pozwala nam na zbadanie, jak odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące sposobu korzystania z witryny, są przesyłane do, i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych  informacji do oceny sposobu korzystania z witryny, opracowywania raportów na temat aktywności na witrynie dla Crimestoppers, a także zapewnienia innych usług związanych z aktywnością na witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Zwracamy uwagę, że na określonych stronach naszej witryny internetowej korzystamy z funkcji “maskowania adresów IP”. Kiedy funkcja maskowania adresów IP jest włączona, Google Analytics usuwa ostatni oktet adresu IP użytkownika przed jego wykorzystaniem i przechowaniem. Oznacza to, że adres IP nie jest przechowywany, rejestrowany ani śledzony – co zapewnia Ci anonimowość.

 

Akceptacja cookies 

Korzystając z naszej witryny internetowej zgadzasz się na korzystanie przez nas z plików cookies i ich okresowe aktualizowanie. Możesz odmówić korzystania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny.

 Jak chronimy dane osobowe?

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem naszej witryny internetowej przeprowadzane są przez bezpieczny serwer. Podejmujemy również odpowiednie środki, które mają na celu zapewnienie, że przekazane nam informacje są bezpiecznie przechowywane, są dokładne i aktualne, jak również że przechowywane są jedynie tak długo, jak to konieczne dla celów w jakich są wykorzystywane.  Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Pomimo iż dołożymy wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę; przesyłasz dane na własne ryzyko.

Czy ujawnimy przekazane nam informacje osobom trzecim?

Jak wskazano powyżej możemy przekazywać otrzymane od Ciebie informacje innym członkom naszej grupy, usługodawcom oraz stowarzyszonym organizacjom i przedstawicielom jak również innym organizacjom, które podzielają nasze cele. Jeżeli udzielisz nam zgody na kontakt ze sobą możemy udostępnić niektóre Twoje dane osobowe organizacjom partnerskim, by mogły skontaktować się z Tobą lub świadczyć Ci usługi w naszym imieniu. Uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Przekazując swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na to przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące przestępców, potencjalnych przestępców, ofiar lub innych osób w celu zapobieżenia przestępstwu lub jego wykrycia (włącznie z udostępnianiem tych informacji policji, organom nadzorczym i innym osobom trzecim).

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani literą prawa lub w celu wyegzekwowania albo zastosowania warunków użytkowania niniejszej witryny jak również innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego, naszych darczyńców i innych. Dotyczy to również  wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami mającej na celu ochronę przed nadużyciami finansowymi.

 

Prawo dostępu 

Masz prawo zażądać kopii informacji, jakie o Tobie posiadamy, a także prawo do ich korygowania.

 

Zmiany 

Jeżeli Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy o umożliwienie nam ich aktualizacji i przesłanie informacji na powyższy adres. Zastrzegany sobie prawo do wprowadzenia poprawek w treści niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli takie poprawki zostaną wprowadzone stosowna informacja pojawi się na naszej witrynie internetowej, co będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie tych poprawek.

 

Polityka prywatności bloga Crimestoppers 

Blog Crimestoppers jest forum dyskusyjnym służącym prezentacji poglądów i opinii, odradzamy zatem przekazywanie informacji o przestępstwach za pośrednictwem tej platformy. Informacje takie umieszczone w komentarzach lub na platformach mediów społecznościowych nie będą mogły być przez nas przetworzone zgodnie z procedurami. Zagrozi to również Twojej anonimowości.

Kiedy na niniejszej witrynie internetowej prosimy o podanie danych osobowych i informujemy, że dane te zostaną wykorzystane w konkretnym celu, użyjemy ich wyłącznie do tego celu.

Jeżeli nie informujemy, że dane te zostaną wykorzystane w konkretnym celu, mogą one zostać użyte w następujący sposób:

1.    aby przekazać Ci informacje, usługi lub produkty, o które prosiłaś/eś lub które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować; 

2.    aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji interaktywnych na naszej witrynie internetowej, kiedy masz na to ochotę. Na przykład możemy Ci pomóc w wypełnieniu formularza wpisując Twoje dane kontaktowe do edycji;  

3.    aby analizować i ulepszać usługi oferowane na naszej witrynie internetowej zapewniając Ci możliwie jak najbardziej przyjazną nawigację odpowiednią dla Twojego komputera lub innego urządzenia za pomocą którego łączysz się z Internetem; oraz  

4.    aby za pomocą adresu IP ustalić Twoją przybliżoną lokalizację, zablokować szkodliwe połączenia lub określić liczbę odwiedzin na stronie w różnych krajach.