Mūsų garantuojamas anonimiškumas yra gyvybiškai svarbus tiek jums, tiek ir mums. Jums yra lengviau suteikti informaciją, tačiau ką tai reiškia?

Teikdami paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, mes garantuojame, kad:

  • Jūsų nebus prašoma nurodyti savo vardo ar atskleisti asmeninės informacijos.
  • Jūsų skambutis nebus įrašytas.
  • Jūsų skambučiai nebus atsekami. Mums nerodomas abonento numeris ir mes negalime pasinaudoti 1471 paslauga.
  • Jei pranešimą pateiksite internetu, jūsų IP adreso nebus galima atsekti ir bus išsaugotas tokio paties lygio anonimiškumas kaip ir asmenų, kurie mums skambina.
  • Mes užtikriname, kad policijai perduodamoje informacijoje nėra informacijos, pagal kurią jus būtų galima atpažinti.
  • Mes neužsirašome skambinančio asmens lyties, akcento, amžiaus ar etninės grupės.
  • Netgi jei ir pateiktumėte asmeninės informacijos, ji nebus įrašyta ar perduota.

Skirtumas tarp anonimiškumo ir konfidencialumo

Kai kurie žmonės, suteikdami informaciją, painioja terminus „anonimiškas“ ir „konfidencialus“.

Konfidenciali informacija turi būti laikoma slapta, tačiau ją galima perduoti kitiems, įgaliotiems tokią informaciją naudoti asmenims. Jei suteikiate informaciją konfidencialiai, jūsų tapatybę galima nustatyti.

Tuo tarpu anonimiškai informaciją suteikusio asmens tapatybės nustatyti neįmanoma, netgi ir tuo atveju, jei ji buvo perduota įgaliotiems tokio pobūdžio informaciją gauti asmenims.

Mes veikiame kaip anonimiškai teikiamos informacijos tarnyba.