Mūsų anoniminės linijos tel. 0800 555 111 ir saugi elektroninė forma suteikia galimybę visiems, informacijos apie nusikaltimą turintiems asmenims, ją pateikti ištisą parą, septynias dienas per savaitę.

Kas vyksta man suteikus informaciją?

Mūsų specialistai atsako į jūsų skambučius ir peržiūri jūsų internetu pateiktas formas.

Remdamiesi gauta informacija, jie parengia ataskaitą, į kuria suveda visą informaciją ir, prieš ją perduodant atitinkamai teisėsaugos institucijai, užtikrina, kad joje nebūtų jokių detalių pagal kurias būtų galima nustatyti jūsų tapatybę.

Tačiau, jei būtų suteikta netiksli informacija, siekiant ką nors melagingai susieti su nusikaltimu, jie lygiai taip pat bendradarbiauja su teisėsauga, kad padėtų nustatyti informacijos šaltinio tapatybę.

Kam mano pranešimas yra nusiunčiamas?

Anoniminį pranešimą siunčiame atitinkamoms institucijoms su teisine atsakomybe tirti nusikaltimus, vykdyti areštus ir apkaltinti asmenis, siekiant juos patraukti atsakomybėn.

Tai gali būti jūsų vietinės policijos pajėgos arba tokios institucijos, kaip JK pasienio agentūra ar Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcija.

Kiek laiko teisėsaugos institucija užtrunka, kol ji pradeda veikti remdamasi mano suteikta informacija?

Procesas – nuo informacijos suteikimo iki policijos veiksmų pradžios –  apima kelis etapus.

Gavus pranešimą, policijai gali prireikti:

  • informaciją atidžiai išnagrinėti, kad būtų nustatyta, kokių veiksmų reikia imtis,
  • užtikrinti, kad informacija yra tiksli ir nemelaginga, siekiant ką nors susieti su nusikaltimu, ir
  • patikrinti kitų žvalgybos institucijų informaciją, kuri paremtų jūsų suteiktą informaciją.

Kodėl nieko neįvyko, man susisiekus su „Crimestoppers“?

Mes negalime įtakoti laiko, kurio policijai reikia imtis veiksmų, remiantis jūsų suteikta informacija.Gali būti eilė priežasčių, dėl kurių procesas užtruko:

  • informacija susijusi su didesnės apimties tyrimu ir atitinkamų veiksmų gali būti imtasi vėliau,
  • informacija gali likti užregistruota ir padėti išaiškinti nusikaltimą vėliau, arba,
  • prieš imantis bet kokių veiksmų, reikia daugiau informacijos.

Tad netgi, jei nebuvo greitai imtasi veiksmų nusikaltimui išaiškinti, nemanykite, kad informacija nebuvo naudinga.