Jei pateikėte informaciją internetu ir sukūrėte prisijungimo duomenis, prieš paspausdami „submit“ (teikti), įveskite visus keturis saugumo elementus čia.

Jei esate sukūręs dvipusio ryšio prieigą anksčiau nei buvo nurodytas unikalusis kodas, įveskite tris savo sukurtus prisijungimo elementus.

Problemos prisijungiant?

Jei negalite prisijungti:

  • Patikrinkite, ar teisingai įvedėte visus savo saugumo elementus.
  • Jei nėra klausimų dėl jūsų informacijos, negalėsite prisijungti.