Defnyddiwch ein ffurflen ddienw i drosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel am drosedd neu apêl Chwilio am Droseddwr i ni. Gallwch ein ffonio pob awr o bob dydd ar 0800 555 111.

Eich helpu i aros yn anhysbys

Does dim angen i ni wybod eich enw, felly peidiwch â'i ddweud wrthym.  Dywedwch cymaint ag y gallwch, hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd yn ddefnyddiol.

Weithiau byddwn angen gofyn rhagor o gwestiynau

Os byddwch yn dewis yr opsiwn cyfathrebu dwy ffordd drwy ddewis “iawn” dan Cwestiwn 9 byddwn yn gallu cynnal cyswllt dienw gyda chi os oes rhagor o gwestiynau am eich gwybodaeth.

Nid Saesneg yw eich prif iaith?

Ffoniwch ni ar 0800 555 111 a dweud pa iaith ydych chi'n ei siarad.

Defnyddiwch ein ffurflen ddienw i drosglwyddo gwybodaeth yn ddiogel am drosedd neu apêl Chwilio am Droseddwr i ni. Gallwch ein ffonio pob awr o bob dydd ar 0800 555 111.

  • Sylwer y gellir hawlio gwobrau trwy ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Gellir eu hawlio ar-lein os ydych yn optio i mewn i gyfathrebu dwy ffordd gyda Crimestoppers yn unig. Rhaid i chi wneud cais am wobr yn rhan o'ch ateb i Gwestiwn 8 uchod ac yna mewngofnodi eto 24 awr yn ddiweddarach i nodi cod y wobr.