Rhoi gwybodaeth

Darparu gwybodaeth ar y Rhyngrwyd

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, gallwn warantu eich anhysbysrwydd p'un a ydych yn dewis cysylltu â ni ar 0800 555 111 neu yn defnyddio ein Ffurflen Ar-lein Ddienw.
Dwi'n barod i roi gwybodaeth yn ddiogel »

Gwybodaeth ni allwn brosesu

Weithiau byddwch eisiau pasio gwybodaeth i ni na allwn ei phrosesu. Gan mai nid yr heddlu ydyn ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa wybodaeth allwch chi ei rhoi i ni.
Dysgwch pa wybodaeth na allwn ni ei chymryd »

Beth ydyn ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth

Efallai y bydd gennych chi gwestiynau ynghylch beth sy'n digwydd pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth i ni. Rydym wedi trafod y cwestiynau mwyaf cyffredin mae pobl yn holi cyn rhoi gwybodaeth i ni.

Cadw eich hunaniaeth yn ddiogel

Mae ein gwarant o anhysbysrwydd yn allweddol bwysig i ni a chi. Efallai y byddwch yn clywed pobl yn siarad am wasanaethau cyfrinachol ac anhysbys, ond mae'r rhain yn golygu pethau gwahanol.

Cadw mewn cysylltiad

Os oes gennym unrhyw gwestiynau i ofyn am yr wybodaeth a roddoch, byddwn yn dal i allu cyfathrebu'n ddienw. Dim ond os ydych chi wedi creu manylion mewngofnodi dwy ffordd allwn ni ddefnyddio ein system dwy ffordd pan roddwch wybodaeth ar-lein.
Cyfathrebu dwy ffordd »