Sut allwch chi ein cefnogi

Mae sawl ffordd i chi allu ein cefnogi trwy fod yn weithgar yn eich cymuned. Fel elusen, rydym angen eich cefnogaeth. Mae gennym dros 600 o wirfoddolwyr yn genedlaethol yn gweithio i leihau trosedd yn y cymunedau a byddwn yn derbyn dros 1,000 cyswllt y dydd. Gallwch gefnogi ein gwasanaeth trwy wirfoddoli neu wneud rhodd.
Dysgwch sut y gallwch ein cefnogi »

Codi Arian

Trwy godi arian i ni, byddwch yn chwarae rhan bwysig o ran gwneud cymunedau'n fwy diogel tra'n mwynhau eich hun ar yr un pryd. Mae ein tîm digwyddiadau ar gael i roi arweiniad a chefnogaeth i chi ynghylch cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian a sut i godi arian mewn ffordd gyfreithlon a diogel
Dysgwch sut i godi arian i ni »