Handcuffs_Jul13_849

Beth ydym yn ei wneud?

Rydym yn elusen annibynnol sy'n helpu lleoli troseddwyr a datrys troseddau

Dysgwch fwy am roi gwybodaeth i ni

Adroddwch ar droseddau yn ddienw gyda ni

Rhoi gwybodaeth

Gallwch gysylltu â ni am ddim trwy ffonio 0800 555 111 gyda gwybodaeth am drosedd neu gallwch gyflwyno gwybodaeth ar-lein. Os byddwch chi'n ein ffonio neu gyflwyno ffurflen ar-lein, ni fyddwch yn cael eich olrhain. Ni fydd modd i unrhyw un wybod pwy ydych chi oni bai eich bod yn dweud wrthynt.
Dysgwch fwy am roi gwybodaeth i ni »

Cadw mewn cysylltiad

Os oes gennym unrhyw gwestiynau i ofyn am yr wybodaeth a roddoch, byddwn yn dal i allu cyfathrebu'n ddienw. Dim ond os ydych chi wedi creu manylion mewngofnodi dwy ffordd allwn ni ddefnyddio ein system dwy ffordd pan roddwch wybodaeth ar-lein.
Cyfathrebu dwy ffordd »

Rhoi gwybodaeth yn ddienw

Darparu gwybodaeth bellach

Darparu gwybodaeth bellach
0800 555 111

Rhoi gwybodaeth yn ddienw dros y rhyngrwyd

Rhoi gwybodaeth yn ddienw dros y rhyngrwyd
Ffurflen Ddienw

Troseddwyr Mwyaf

Er nad yw'r oriel Troseddwyr Mwyaf ar gael yn eich iaith chi, mae'n cynnwys pobl yr ydym yn chwilio amdanynt yn eich ardal. Os ydych chi'n adnabod unrhyw un o'r wynebau, gallwch gysylltu â ni gyda gwybodaeth trwy ffonio 0800 555 111 neu trwy gyflwyno ein ffurflen ar-lein

Cewch wybod mwy yma